Vítáme Vás na webových stránkách soukromé gynekologické ordinace - Gynekolog v Dublinu
 
Vážené pacientky, pokud se nemůžete z jakéhokoliv důvodu dostavit na objednanou návštěvu, neprodleně nás prosím uvědomte telefonicky nebo e-mailem. Při neodvolání návštěvy blokujete místo dalším čekajícím pacientkám. 
 
 
 
Pavel Cermak

 

 

 

 

Dr.Pavel Čermák, Ph.D.

Gynecology and Obstetrics

 

MUDr.Pavel Čermák, Ph.D absolvoval Lékařskou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci v roce 1986. I. stupeň specializace v oboru gynekologie a porodnictví získal v roce 1989, v roce 2006 získal titul Ph.D., v 2007 získal specializovanou způsobilost v gynekologii a porodnictví; v roce 2008 specializační atestaci pro obor reprodukční medicína.

Devět let pracoval na Oddělení gynekologie a porodnictví v Městské nemocnici Ostrava - Fifejdy a ve Fakultní nemocnici v Ostravě. Od roku 1994 vede privátní kliniku pro všeobecnou gynekologii a porodnictví a léčbu neplodných párů Gyncentrum Ostrava.

Je členem Evropské společnosti pro lidskou reprodukci a embryologii, Lékařské společnosti Jana E.Purkyně a Sekce asistované reprodukce v České republice.

Stáže v zahraničních klinikách Bourn Hall, Londýn, Velká Británie, Kaali Instutut, Budapešť, Maďarsko, Hadassah Medical Center, Jeruzalém, Izrael.

Zabývá se prevencí, diagnostikou (včetně ultrazvuku) a léčbou nejčastějších gynekologických onemocnění a je specialistou na léčbu neplodnosti.

 1. obecné gynekologické vyšetření (včetně ultrazvuku)
 2. pecializované ultrazvukové vyšetření -folikulometrie, počet antrálních folikulů (AFC), biometrie plodu v graviditě, diagnostika zhoubných i nezhoubných novotvarů
 3. diagnostika a léčba neplodnosti
 4. diagnostika těhotenství a následná péče
 5. intracervikální inseminace
 6. příprava na intrauterinní inseminaci
 7. příprava k oplodnění technikou in vitro a embryotransferu

 

 

MUDr. Vlastimil Malík

 • narozen 1945
 • 1968 – promoce na Lékařské fakultě University Palackého v Olomouci
 • 1969 – 1992 – Krajská nemocnice s poliklinikou Ostrava – Zábřeh
 • 1973 – atestace I. stupně z oboru gynekologie a porodnictví
 • 1977 – atestace II. stupně z oboru gynekologie a porodnictví
 • 1978 – zařazen do funkce krajského ordináře pro gynekologickou onkologii
 • 1981 – stáž na Universitní ženské klinice ve Vídni, Rakousko
 • 1985 – 1987 – expert Ministerstva zdravotnictví v nemocnici Salah ad Din v Tripoli, Libye
 • 1990 - 1992 primář gynekologicko-porodnického oddělení Krajské nemocnice s poliklinikou Ostrava (dnešní Fakultní nemocnice)
 • 1991 – studijní pobyt v Institutu pro léčbu nádorů v Miláně, Itálie
 • 1992 – dosud – privátní gynekologická ambulance

Zabývá se :

 -  prevencí, diagnostikou a léčbou gynekologických onemocnění

 -  péčí o těhotné - diagnostika gravidity a následná péče po dobu těhotenství včetně ultrazvku

 -  poradenstvím v oblasti antikoncepce a hormonální substituční terapie

 -  ultrazvukovou diagnostikou gynekologických potíží

 - ve své privátní ambulanci provádí veškeré ambulantní gynekologické zákroky včetně hysteroskopií

 - očkuje proti rakovině děložního čípku.

 

DEV